Jordi Blasco, dins la Junta directiva de la Federació Catalana de Natació

El CNSF està de enhorabona, ja que el nostre vicepresident Jordi Blasco formarà part de la nova Junta directiva de la Federació Catalana de Natació presidida per Enric Bertrán.
Jordi Blasco serà Vocal i nou representant dels clubs del Baix Llobregat. Es tracta d’un tema molt important, el nostre club podrà donar el seu punt de vista i prendre part dintre dels òrgans de decisió de la FCN.